OSTATNIO DODANE grudzień 2010

Z przyjemnością informujemy, iż pracownia otrzymała wyróżnienie w konkursie urbanistyczno-architektonicznej Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie.
 

      Głowne założenie proejktu zakładało wizualne zintegrowanie budynku spalarni z otoczeniem
Efekt wtopienia został uzyskany dzięki załamującej się lini dachu oraz zastosowaniu w kilku odcieniach zieleni perforowanej blachy z grafiką otaczającego krajobrazu. Biały profilt, który został użyty jako materiał wykończeniowy głównej hali sprawia wrażenia, że potężna bryła rozpływa się w chmurach.
      Oś kompozycyjną oraz funkcjonalną EkoSpalarni tworzy napowietrzny most/korytarz, łączący wszystkie budynki technologiczne spalarni.. Umożliwia on poruszanie się użytkownikom obiektu w warunkach osłoniętych przed działaniem warunków atmosferycznych. Ponadto pełni rolę ścieżki edukacyjnej, dla osób odwiedzających EkoSpalarnię Jego przeszklona konstrukcja daje możliwość wglądu w procesy zachodzące na terenie zakładu. Funkcjonalnie projektowane obiekty Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów podzielone są na 3 główne część, odpowiadające zachodzącym tam procesom. We frontowej części działki zlokalizowana została funkcja administracyjno-socjalna, w jej centralnej części główny blok spalania odpadów, a w jej tylnej działki odbywa się segregowanie produktów powstałych w wyniku spalania. Zaprojektowany układ funkcjonalny budynku biurowego, umożliwia jego proste oraz klarowne strefowanie. W miejscu głównego wejścia, w foyer, następuje kontrola dostępu, na pracowników oraz odwiedzających gości. Ten fragment parteru budynku to także miejsce na ekspozycję ekologiczną, umożliwiającą każdemu z interesantów łatwe się z nią zapoznanie . Druga część parteru budynku to węzeł szatniowo-socjalny dla pracowników, jego umieszczenie w tylnej części budynku umożliwia jasne oddzielenie tej funkcji od pozostałej części budynku administracyjnego. Goście odwiedzający Zakład, mają możliwość skorzystania z wielofunkcyjnej sali konferencyjnej, ekspozycji ekologicznej oraz zgłębienia procesów technologicznych poprzez spacer wzdłuż łącznika.

Podniesienie terenu działki w jej północnej części, poprzez stworzenie nasypu ziemnego, powoduje podniesienie obiektu technologicznego, uniemożliwiając zalanie jego urządzeń technologicznych wodą powodziową, po ewentualnym przerwaniu obwałowań Wisły. Jest to rozwiązanie proste i tanie, zawsze skuteczne (bez konieczności budowy specjalnych przeciwpowodziowych urządzeń technicznych), a zarazem atrakcyjne krajobrazowo poprzez zróżnicowanie struktury działki. W ten sposób, i tak wysoki budynek technologiczny, nie góruje jeszcze bardziej na obszarze łąk, a jednocześnie pełni zabezpieczenie w razie ewentualnego przerwania wału.
    Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się poprzez główny wjazd od ulicy Jerzego Giedroycia, z budynkiem portierni oraz parkingiem dla pracowników ZTPO i gości. Zaprojektowano także wymagany programem dodatkowy wyjazd awaryjny z terenu EkoSpalarni, na ul. Giedrojcia, po drugiej stronie działki niż wjazd główny. Na terenie parkingu znajduje się 27 miejsc dla samochodów osobowych. Przewidziano również 2 miejsca dla autokarów, np. przywożących młodzież na zajęcia ekologiczne. Zielone elementy zagospodarowania terenu działki, takie jak drzewa oraz roślinność niska, wpływają na poprawę komfortu pracy, a z drugiej strony podkreślają charakter planowanej inwestycji jako ekologicznej, a także nie szkodzącej środowisku naturalnemu. Ukształtowanie na zieleni na terenie działki oddaje charakter funkcjonalny oraz ekologiczny planowego Zespołu. Układ ten obrazuje ciągłość procesów zachodzących na terenie obiektu, od wjazdu na działkę substancji brudnych, odpadów, do ich zniszczenia oraz zachowania jako wyniku całego procesu czystego środowiska naturalnego. W tylnej części działki zlokalizowany jest naturalny park, z oczkiem wodnym, nad którym znajduję się drewniany pomost, umożliwiający podziwianie siedliskowej i naturalnej roślinności bez deptania jej. Pozostałą część terenu usiana jest licznymi drzewami, które wraz z leśnymi motywami na elewacji zamykają się w harmonijną całość. Dodatkowy teren zielony na dachach budynków w tylnej części działki, gdzie umieszczono  boiska do gry w piłkę nożną i koszykową, został zaprojektowany z myślą o integracji pracowników i przyjaciół Eko Spalarni

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE
-Ekspozycja promująca ekologię, z ciekawymi sposobami pozyskiwania energii, oraz z metodami zmniejszania jej zużycia, przykładowymi rozwiązaniami oraz technologiami
-Zieleń przewidziana na dachach budynku oddaje w zamian za powierzchnię zielonego terenu, wykorzystaną pod budowę obiektów Zakładu, powierzchnię biologicznie czynną
-Wykorzystanie wody deszczowej zebranej z dużej powierzchni dachów budynków w podziemnym zbiorniku, do użycia jej m.in. przy spłukiwania toalet, nawadnianiu zieleni, myciu dróg wewnętrznych - co wpływa na duże zmniejszenie poboru wody z sieci miejskiej
-Zastosowanie urządzeń, które redukują zużycie mediów, takich jak bezwodne pisuary, oszczędne oświetlenie, wykorzystanie światłą dziennego w pomieszczeniach pracy poprzez duże przeszklenia (z regulowanymi żaluzjami zewnętrznymi, chroniącymi budynek przed zbyt wysoką temperaturą zewnętrzną od słońca)
-Ciepło i energia elektryczna wyprodukowana w wyniku termicznego procesu przetwarzania odpadów, służy zarówno samym użytkownikom obiektu, jak również jej nadwyżki oddawane są do zewnętrznej sieci
-Powstały w wyniku spalania produkt jakim jest żużel zostanie wykorzystany w budownictwie
 
Zapraszamy do zapoznania się z projektem w zakładce użyteczność publiczna i konkursy